Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vågå kommune
Kommunenr 3435
Alle grunnskoler med adresse i Vågå kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 125 995 132 935 139 044 137 369 139 344
Lønnsutgifter per elev 97 670 100 673 107 861 108 704 110 809
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,8 75,2 77,0 79,2 78,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 675 897 490 332 330
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 534 3 184 2 515 2 024 1 902
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no