Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vågå kommune
Kommunenr 3435
Alle grunnskoler med adresse i Vågå kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 121 700 125 995 132 935 139 044 137 369
Lønnsutgifter per elev 93 726 97 670 100 673 107 861 108 704
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,5 76,8 75,2 77,0 79,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 203 675 897 490 332
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 017 2 534 3 184 2 515 2 024
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no