Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Utsira kommune
Kommunenr 1151
Alle grunnskoler med adresse i Utsira kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 245 931 277 754 249 379 269 840 310 987
Lønnsutgifter per elev 215 908 243 231 221 980 239 480 269 571
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 97,3 92,0 94,6 93,8 93,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 425 4 246 655 2 960 2 661
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 4 276 2 815 3 358 4 000 3 047
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no