Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Utheim skole
Utheimsveien 42
6532 AVERØY
Org.nr 975283550
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Averøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Utheim skole
Averøy kommune 100 305 104 251 107 219 106 393 113 983
Møre og Romsdal fylke 90 755 93 595 98 135 102 661 109 278
Nasjonalt 88 276 91 130 94 184 98 084 102 983
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Utheim skole
Averøy kommune 28 566 29 179 31 197 29 210 30 110
Møre og Romsdal fylke 18 843 20 095 21 264 21 821 22 006
Nasjonalt 19 475 21 078 21 999 23 158 23 817
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no