Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ulvik kommune
Kommunenr 4620
Alle grunnskoler med adresse i Ulvik kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 172 232 181 192 177 196 190 709 191 226
Lønnsutgifter per elev 139 208 147 328 146 634 155 705 155 596
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,1 83,4 87,9 87,6 86,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 640 464 703 1 360 882
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 448 2 056 1 980 2 469 1 887
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no