Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ulstein kommune
Kommunenr 1516
Alle grunnskoler med adresse i Ulstein kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 104 874 109 361 116 901 123 195 126 262
Lønnsutgifter per elev 88 954 91 488 97 809 102 969 105 935
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,9 87,2 88,7 90,3 93,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 445 490 1 189 1 124 771
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 381 1 932 1 395 1 191 1 143
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no