Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ulstein kommune
Kommunenr 1516
Alle grunnskoler med adresse i Ulstein kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 99 903 104 874 109 361 116 901 123 195
Lønnsutgifter per elev 83 201 88 954 91 488 97 809 102 969
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,5 85,9 87,2 88,7 90,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 732 445 490 1 189 1 124
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 324 1 381 1 932 1 395 1 191
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no