Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ullensvang kommune
Kommunenr 1231
Alle grunnskoler med adresse i Ullensvang kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 142 752 143 480 150 165 165 413 170 989
Lønnsutgifter per elev 113 903 112 968 115 748 127 587 133 301
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,8 78,6 76,0 81,1 83,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 833 3 010 1 727 2 861 2 620
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 320 2 360 2 486 2 902 2 775
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no