Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tysvær kommune
Kommunenr 1146
Alle grunnskoler med adresse i Tysvær kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 111 321 115 138 114 561 115 550 119 458
Lønnsutgifter per elev 90 656 93 945 93 241 94 568 97 783
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,9 85,5 85,4 87,0 87,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 272 2 498 1 756 1 781 2 055
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 335 1 216 1 094 1 304 1 087
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no