Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tysnes skule
Amundsstølen 1
5680 TYSNES
Org.nr 975281418
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Tysnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Tysnes skule
Tysnes kommune 137 252 140 605 147 989 153 799 147 103
Vestland fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Tysnes skule
Tysnes kommune 108 300 112 783 115 675 116 795 112 441
Vestland fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Tysnes skule
Tysnes kommune 79,2 82,3 81,5 80,0 78,1
Vestland fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Tysnes skule
Tysnes kommune 1 155 601 1 879 1 270 1 554
Vestland fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Tysnes skule
Tysnes kommune 1 924 2 385 2 744 2 874 2 602
Vestland fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no