Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tysnes kommune
Kommunenr 1223
Alle grunnskoler med adresse i Tysnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 132 873 137 252 140 605 147 989 153 799
Lønnsutgifter per elev 105 327 108 300 112 783 115 675 116 795
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,4 79,2 82,3 81,5 80,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 278 1 155 601 1 879 1 270
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 000 1 924 2 385 2 744 2 874
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no