Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tysnes kommune
Kommunenr 1223
Alle grunnskoler med adresse i Tysnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 133 365 132 873 137 252 140 605 147 989
Lønnsutgifter per elev 105 581 105 327 108 300 112 783 115 675
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,8 80,4 79,2 82,3 81,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 494 1 278 1 155 601 1 879
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 422 2 000 1 924 2 385 2 744
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no