Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tynset kommune
Kommunenr 0437
Alle grunnskoler med adresse i Tynset kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 117 613 117 849 121 191 122 959 125 423
Lønnsutgifter per elev 94 246 93 390 96 058 97 474 98 781
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,0 82,2 83,4 82,6 81,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 509 2 089 2 208 2 073 2 351
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 844 2 005 1 743 1 790 1 632
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no