Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tydal kommune
Kommunenr 5033
Alle grunnskoler med adresse i Tydal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 213 434 207 535 192 804 213 055 237 349
Lønnsutgifter per elev 174 829 165 989 157 324 177 610 194 262
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,4 87,8 86,4 90,0 81,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 657 4 098 4 520 3 338 5 512
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 203 2 190 1 997 2 405 1 717
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no