Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tydal kommune
Kommunenr 5033
Alle grunnskoler med adresse i Tydal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 220 734 213 434 207 535 192 804 213 055
Lønnsutgifter per elev 182 291 174 829 165 989 157 324 177 610
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 92,1 90,4 87,8 86,4 90,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 3 487 2 657 4 098 4 520 3 338
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 850 2 203 2 190 1 997 2 405
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no