Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tydal kommune
Kommunenr 5033
Alle grunnskoler med adresse i Tydal kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 177 875 168 518 161 174 153 150 170 014
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 42 633 43 740 46 410 39 705 42 859
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no