Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tverrelvdalen skole
Tverrelvdalsveien 95
9517 ALTA
Org.nr 975279782
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Tverrelvdalen skole
Alta kommune 114 222 122 663 126 080 126 454 133 214
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Tverrelvdalen skole
Alta kommune 92 102 96 035 101 190 101 238 106 285
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Tverrelvdalen skole
Alta kommune 83,9 83,9 88,6 89,2 88,4
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Tverrelvdalen skole
Alta kommune 470 837 585 707 555
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Tverrelvdalen skole
Alta kommune 1 206 1 129 1 161 1 226 1 242
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no