Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tvedestrand kommune
Kommunenr 0914
Alle grunnskoler med adresse i Tvedestrand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 109 993 116 290 122 159 127 183 130 619
Lønnsutgifter per elev 85 247 90 438 95 609 103 457 107 800
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,1 83,3 85,3 90,1 90,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 032 667 528 898 555
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 638 1 525 1 774 2 241 2 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no