Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tvedestrand kommune
Kommunenr 4213
Alle grunnskoler med adresse i Tvedestrand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 122 159 127 183 130 619 132 448 139 091
Lønnsutgifter per elev 95 609 103 457 107 800 111 585 117 569
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,3 90,1 90,1 90,1 91,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 528 898 555 557 442
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 774 2 241 2 112 2 147 1 781
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no