Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tvedestrand kommune
Kommunenr 4213
Alle grunnskoler med adresse i Tvedestrand kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 116 290 122 159 127 183 130 619 132 448
Lønnsutgifter per elev 90 438 95 609 103 457 107 800 111 585
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 85,3 90,1 90,1 90,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 667 528 898 555 557
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 525 1 774 2 241 2 112 2 147
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no