Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Trysil kommune
Kommunenr 3421
Alle grunnskoler med adresse i Trysil kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 128 489 136 427 141 271 146 558 159 377
Lønnsutgifter per elev 108 400 116 203 117 181 122 273 134 700
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,8 89,5 85,1 87,4 89,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 98 645 1 693 361 1 050
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 859 1 768 1 507 1 393 1 676
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no