Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Trysil kommune
Kommunenr 0428
Alle grunnskoler med adresse i Trysil kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 118 040 117 965 128 489 136 427 141 271
Lønnsutgifter per elev 93 971 97 878 108 400 116 203 117 181
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,9 89,3 87,8 89,5 85,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 418 398 98 645 1 693
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 536 1 547 1 859 1 768 1 507
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no