Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Trysil kommune
Kommunenr 3421
Alle grunnskoler med adresse i Trysil kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 117 965 128 489 136 427 141 271 146 558
Lønnsutgifter per elev 97 878 108 400 116 203 117 181 122 273
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,3 87,8 89,5 85,1 87,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 398 98 645 1 693 361
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 547 1 859 1 768 1 507 1 393
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no