Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tryggheim ungdomsskule (privat)
Tryggheimvegen 13
4365 NÆRBØ
Org.nr 988968498
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tryggheim Skular AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Tryggheim ungdomsskule (privat)
Hå kommune 106 972 109 677 113 673 116 680 118 310
Rogaland fylke 103 863 106 237 109 022 114 270 117 973
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Tryggheim ungdomsskule (privat)
Hå kommune 88 600 90 752 92 092 93 488 94 403
Rogaland fylke 85 989 87 054 88 799 92 848 96 780
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Tryggheim ungdomsskule (privat)
Hå kommune 88,6 88,4 87,4 86,1 86,2
Rogaland fylke 84,3 84,8 84,9 84,2 85,2
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Tryggheim ungdomsskule (privat)
Hå kommune 347 402 282 302 268
Rogaland fylke 955 831 936 959 787
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Tryggheim ungdomsskule (privat)
Hå kommune 1 905 1 921 1 774 1 759 1 593
Rogaland fylke 1 315 1 295 1 349 1 600 1 376
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no