Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Trondheim kommune
Kommunenr 5001
Alle grunnskoler med adresse i Trondheim kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 100 649 102 845 107 037 108 554 114 691
Lønnsutgifter per elev 79 194 81 493 83 676 85 180 90 434
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0 82,7 82,8 83,4 83,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 589 524 791 817 883
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 113 1 011 1 066 1 214 1 309
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no