Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Trondheim kommune
Kommunenr 5001
Alle grunnskoler med adresse i Trondheim kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 96 948 100 649 102 845 107 037 108 554
Lønnsutgifter per elev 75 428 79 194 81 493 83 676 85 180
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,5 82,0 82,7 82,8 83,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 594 589 524 791 817
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 262 1 113 1 011 1 066 1 214
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no