Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tromsø kommune
Kommunenr 5401
Alle grunnskoler med adresse i Tromsø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 103 977 106 169 110 199 111 978 116 655
Lønnsutgifter per elev 74 978 77 715 85 791 86 953 90 810
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,3 75,8 81,3 81,7 82,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 638 849 713 733 644
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 543 1 438 1 449 1 672 1 447
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no