Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tromsø kommune
Kommunenr 1902
Alle grunnskoler med adresse i Tromsø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 100 929 103 977 106 169 110 199 111 978
Lønnsutgifter per elev 73 602 74 978 77 715 85 791 86 953
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,8 74,3 75,8 81,3 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 813 638 849 713 733
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 336 1 543 1 438 1 449 1 672
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no