Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 138 308
Lønnsutgifter per elev 107 976
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 108
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 519
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no