Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 114 359 117 801 123 637 126 745 131 874
Lønnsutgifter per elev 87 116 90 583 96 190 98 463 102 899
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,0 79,0 81,1 81,2 81,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 827 953 1 158 1 022 1 077
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 611 1 538 1 748 1 816 1 671
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no