Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle grunnskoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 111 434 114 359 117 801 123 637 126 745
Lønnsutgifter per elev 85 271 87 116 90 583 96 190 98 463
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,3 78,0 79,0 81,1 81,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 857 827 953 1 158 1 022
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 480 1 611 1 538 1 748 1 816
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no