Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 117 801 123 637 126 745 131 874 138 308
Lønnsutgifter per elev 90 583 96 190 98 463 102 899 107 976
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,0 81,1 81,2 81,8 82,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 953 1 158 1 022 1 077 1 108
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 538 1 748 1 816 1 671 1 519
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no