Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Akershus fylke 89 712 92 048 95 089 98 765 102 336
Aust-Agder fylke 101 920 105 128 108 277 112 928 113 241
Buskerud fylke 96 540 99 512 107 376 107 042 109 888
Finnmark Finnmárku fylke 128 456 132 477 138 742 145 845 151 052
Hedmark fylke 105 727 110 002 112 454 117 547 123 149
Hordaland fylke 102 618 105 806 109 806 113 475 117 571
Møre og Romsdal fylke 103 687 107 249 110 038 113 690 119 399
Nordland fylke 112 850 116 251 117 141 124 716 130 805
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 107 644 111 748 114 046 119 350 123 219
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 110 581 115 523 118 082 122 242 126 264
Oslo fylke 104 312 110 424 112 682 113 933 120 782
Rogaland fylke 99 378 102 623 103 863 106 237 109 022
Sogn og Fjordane fylke 114 790 118 933 123 136 127 862 131 798
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 102 630 106 118 108 597 113 003 115 405
Telemark fylke 107 891 110 987 113 349 119 172 124 344
Troms Romsa fylke 111 434 114 359 117 801 123 637 126 745
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 102 139 106 906 107 846 111 869 113 981
Vestfold fylke 94 696 98 836 102 033 106 950 110 089
Østfold fylke 95 783 100 147 102 749 106 811 110 500
Lønnsutgifter per elev
Akershus fylke 70 700 72 978 75 071 77 849 80 345
Aust-Agder fylke 82 637 87 206 88 721 92 694 93 955
Buskerud fylke 75 026 77 861 79 173 81 956 84 081
Finnmark Finnmárku fylke 103 030 105 737 109 203 114 240 118 214
Hedmark fylke 85 518 89 900 91 633 95 042 98 849
Hordaland fylke 81 619 84 790 87 668 90 653 93 054
Møre og Romsdal fylke 83 547 86 520 88 501 91 188 95 443
Nordland fylke 91 862 95 299 96 029 101 372 106 095
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 87 083 90 798 92 240 95 972 99 214
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 87 232 91 606 93 592 97 077 100 765
Oslo fylke 75 741 79 611 80 587 82 303 84 746
Rogaland fylke 81 332 84 850 85 989 87 054 88 799
Sogn og Fjordane fylke 93 015 96 616 100 237 103 670 106 964
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 80 145 83 850 85 761 88 506 90 600
Telemark fylke 86 378 89 646 92 121 96 834 100 291
Troms Romsa fylke 85 271 87 116 90 583 96 190 98 463
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 79 178 83 011 84 565 87 310 90 210
Vestfold fylke 77 708 82 259 84 449 88 708 90 588
Østfold fylke 77 106 80 403 82 192 85 483 87 954
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Akershus fylke 79,3 80,0 80,2 80,8 81,2
Aust-Agder fylke 80,5 82,4 81,9 83,1 83,8
Buskerud fylke 77,7 78,9 78,4 78,8 79,0
Finnmark Finnmárku fylke 84,4 83,7 83,3 84,7 85,0
Hedmark fylke 82,9 84,3 84,9 85,2 84,8
Hordaland fylke 80,5 81,2 81,4 82,3 82,0
Møre og Romsdal fylke 82,1 82,5 82,3 83,3 83,2
Nordland fylke 83,2 83,7 82,8 84,5 84,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 81,7 82,7 83,0 83,4 83,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 80,2 80,9 81,4 82,9 83,2
Oslo fylke 72,6 74,1 72,8 72,6 72,4
Rogaland fylke 82,8 83,7 84,3 84,8 84,9
Sogn og Fjordane fylke 82,6 83,0 83,2 84,6 84,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 81,2 82,5 82,6 83,0 83,5
Telemark fylke 82,5 83,9 85,0 86,1 85,7
Troms Romsa fylke 78,3 78,0 79,0 81,1 81,2
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 78,6 79,2 80,0 80,9 82,4
Vestfold fylke 83,6 85,4 85,3 86,5 85,8
Østfold fylke 81,7 82,2 82,8 83,8 83,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Akershus fylke 861 919 1 039 1 070 1 063
Aust-Agder fylke 649 569 706 743 660
Buskerud fylke 895 904 1 076 1 142 1 015
Finnmark Finnmárku fylke 727 810 1 057 1 159 1 146
Hedmark fylke 719 780 821 1 047 1 143
Hordaland fylke 792 961 869 892 1 027
Møre og Romsdal fylke 723 770 773 1 081 1 194
Nordland fylke 871 976 1 011 1 383 1 259
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1 113 818 863 1 165 1 082
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 861 834 832 1 092 1 067
Oslo fylke 1 388 1 401 1 440 1 353 1 830
Rogaland fylke 847 853 955 831 936
Sogn og Fjordane fylke 921 903 974 1 014 1 010
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 754 729 702 875 916
Telemark fylke 885 973 1 055 1 314 1 412
Troms Romsa fylke 857 827 953 1 158 1 022
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 942 999 1 082 1 339 1 267
Vestfold fylke 1 113 1 188 1 062 1 134 1 138
Østfold fylke 676 781 710 866 843
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Akershus fylke 1 146 1 238 1 295 1 384 1 428
Aust-Agder fylke 1 624 1 561 1 735 1 692 1 689
Buskerud fylke 1 371 1 322 1 348 1 458 1 407
Finnmark Finnmárku fylke 1 702 1 755 1 723 1 953 2 041
Hedmark fylke 1 583 1 534 1 648 1 842 1 736
Hordaland fylke 1 374 1 450 1 453 1 519 1 503
Møre og Romsdal fylke 1 457 1 546 1 492 1 583 1 553
Nordland fylke 1 486 1 468 1 522 1 705 1 562
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1 438 1 387 1 408 1 432 1 276
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 1 499 1 649 1 580 1 604 1 645
Oslo fylke 1 162 1 236 1 335 1 192 1 295
Rogaland fylke 1 281 1 280 1 315 1 295 1 349
Sogn og Fjordane fylke 1 774 1 821 1 781 1 834 1 902
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1 363 1 312 1 206 1 299 1 393
Telemark fylke 1 429 1 381 1 536 1 550 1 534
Troms Romsa fylke 1 480 1 611 1 538 1 748 1 816
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 1 461 1 463 1 540 1 643 1 595
Vestfold fylke 1 421 1 562 1 566 1 568 1 665
Østfold fylke 1 163 1 210 1 345 1 361 1 264
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no