Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 123 789 127 888
Lønnsutgifter per elev 97 586 101 181
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 83,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 009 1 015
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 360 1 187
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no