Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 123 789
Lønnsutgifter per elev 97 586
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 009
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 360
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no