Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Trøgstad kommune
Kommunenr 0122
Alle grunnskoler med adresse i Trøgstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 98 454 107 449 117 000 123 333 126 000
Lønnsutgifter per elev 78 791 85 233 91 872 97 758 98 622
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,6 84,3 90,8 95,3 90,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 031 1 113 1 032 1 644 1 935
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 514 1 729 1 845 2 080 2 357
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no