Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Trintom skole
Søndre Ålsvegen 2
2750 GRAN
Org.nr 975273857
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Trintom skole
Gran kommune 116 407 122 373 124 083 127 923 136 450
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Trintom skole
Gran kommune 95 097 99 008 99 717 103 602 111 318
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Trintom skole
Gran kommune 89,5 88,5 89,6 89,3 89,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Trintom skole
Gran kommune 1 231 719 1 479 1 169 1 415
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Trintom skole
Gran kommune 1 414 1 325 1 365 1 050 1 147
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no