Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tranøy kommune
Kommunenr 1927
Alle grunnskoler med adresse i Tranøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 130 567 127 546 133 980 144 529 160 290
Lønnsutgifter per elev 96 630 96 029 99 058 109 856 122 946
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,0 74,9 74,2 77,4 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 821 1 775 1 523 2 073 2 015
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 834 2 362 2 144 2 346 2 634
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no