Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Træna kommune
Kommunenr 1835
Alle grunnskoler med adresse i Træna kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 158 924 167 898 167 333 173 834 171 741
Lønnsutgifter per elev 118 444 123 375 123 115 118 312 127 546
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 71,3 74,1 78,5 71,1 76,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 591 0 534 4 176 813
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 795 2 487 3 145 3 799 3 068
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no