Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Træna kommune
Kommunenr 1835
Alle grunnskoler med adresse i Træna kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 167 333 173 834 171 741 187 657
Lønnsutgifter per elev 123 115 118 312 127 546 137 565
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,5 71,1 76,6 76,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 534 4 176 813 812
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 145 3 799 3 068 3 137
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no