Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tomrefjord skule
Lidvegen 14
6393 TOMREFJORD
Org.nr 975284247
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vestnes kommune skoleeier
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Tomrefjord skule
Vestnes kommune 104 952 106 235 109 287 108 821 115 051
Møre og Romsdal fylke 88 527 90 755 93 595 98 135 102 661
Nasjonalt 86 070 88 276 91 130 94 184 98 084
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Tomrefjord skule
Vestnes kommune 15 046 15 004 13 495 14 415 16 004
Møre og Romsdal fylke 18 722 18 843 20 095 21 264 21 821
Nasjonalt 19 560 19 475 21 078 21 999 23 158
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no