Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tolga kommune
Kommunenr 0436
Alle grunnskoler med adresse i Tolga kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 131 394 129 656 128 233 134 664 145 214
Lønnsutgifter per elev 103 738 102 337 99 039 106 029 113 910
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,1 80,6 77,7 79,6 78,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 656 527 1 597 1 375 1 319
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 887 1 733 3 039 1 514 1 638
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no