Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tokke skule Åmdals Verk
Skulevegen 13
3882 ÅMDALS VERK
Org.nr 974633353
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Tokke kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Tokke skule Åmdals Verk
Tokke kommune 156 823 159 494 150 073 150 843 153 014
Telemark fylke 107 891 110 987 113 349 119 172 124 344
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Tokke skule Åmdals Verk
Tokke kommune 125 438 131 193 124 395 123 040 126 123
Telemark fylke 86 378 89 646 92 121 96 834 100 291
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Tokke skule Åmdals Verk
Tokke kommune 79,7 82,6 83,8 82,8 83,5
Telemark fylke 82,5 83,9 85,0 86,1 85,7
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Tokke skule Åmdals Verk
Tokke kommune 1 457 2 491 1 907 2 329 2 065
Telemark fylke 885 973 1 055 1 314 1 412
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Tokke skule Åmdals Verk
Tokke kommune 2 228 1 890 1 864 2 070 2 128
Telemark fylke 1 429 1 381 1 536 1 550 1 534
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no