Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tokke kommune
Kommunenr 3824
Alle grunnskoler med adresse i Tokke kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 159 494 150 073 150 843 153 014 155 077
Lønnsutgifter per elev 131 193 124 395 123 040 126 123 126 276
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,6 83,8 82,8 83,5 83,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 491 1 907 2 329 2 065 2 596
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 890 1 864 2 070 2 128 1 909
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no