Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Todalen og Stangvik Oppvekstsenter - Avd Stangvik skule
Lykkjeeidet 1132
6640 KVANNE
Org.nr 975283852
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Surnadal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Todalen og Stangvik Oppvekstsenter - Avd Stangvik skule
Surnadal kommune 104 153 109 584 114 909 125 399 132 499
Møre og Romsdal fylke 103 687 107 249 110 038 113 690 119 399
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Todalen og Stangvik Oppvekstsenter - Avd Stangvik skule
Surnadal kommune 82 874 88 141 92 101 98 033 106 597
Møre og Romsdal fylke 83 547 86 520 88 501 91 188 95 443
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Todalen og Stangvik Oppvekstsenter - Avd Stangvik skule
Surnadal kommune 77,8 80,4 80,3 79,7 83,4
Møre og Romsdal fylke 82,1 82,5 82,3 83,3 83,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Todalen og Stangvik Oppvekstsenter - Avd Stangvik skule
Surnadal kommune 2 297 1 388 1 147 1 705 1 696
Møre og Romsdal fylke 723 770 773 1 081 1 194
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Todalen og Stangvik Oppvekstsenter - Avd Stangvik skule
Surnadal kommune 2 188 1 886 2 167 3 314 2 661
Møre og Romsdal fylke 1 457 1 546 1 492 1 583 1 553
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no