Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tjøme kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 0723
Kun utgåtte skoler med adresse i Tjøme kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 105 162 111 741 112 486 118 461 127 146
Lønnsutgifter per elev 85 960 91 824 92 440 97 725 104 636
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,7 83,5 83,0 83,8 85,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 261 1 053 1 135 2 059 2 003
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 271 1 628 1 544 1 342 1 121
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no