Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tislegård ungdomsskole
Tislegårdveien 11
3616 KONGSBERG
Org.nr 975284727
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Tislegård ungdomsskole
Kongsberg kommune 104 394 115 804 119 145 122 323 127 496
Viken fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Tislegård ungdomsskole
Kongsberg kommune 82 135 89 365 91 483 94 144 98 763
Viken fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Tislegård ungdomsskole
Kongsberg kommune 79,2 82,3 83,3 82,6 82,9
Viken fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Tislegård ungdomsskole
Kongsberg kommune 1 159 811 551 664 1 029
Viken fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Tislegård ungdomsskole
Kongsberg kommune 1 460 1 341 1 216 1 014 1 132
Viken fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no