Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tinn kommune
Kommunenr 3818
Alle grunnskoler med adresse i Tinn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 143 955 144 500 148 963 159 738 169 929
Lønnsutgifter per elev 115 476 115 758 119 942 130 084 137 047
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,0 83,0 85,6 85,0 84,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 320 1 457 1 462 913 913
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 356 1 888 2 184 2 864 2 577
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no