Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tinn kommune
Kommunenr 3818
Alle grunnskoler med adresse i Tinn kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Tinn kommune 143 955 144 500 148 963 159 738 169 929
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Tinn kommune 115 476 115 758 119 942 130 084 137 047
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Tinn kommune 85,0 83,0 85,6 85,0 84,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Tinn kommune 1 320 1 457 1 462 913 913
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Tinn kommune 2 356 1 888 2 184 2 864 2 577
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no