Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tinn kommune
Kommunenr 3818
Alle grunnskoler med adresse i Tinn kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 138 011 143 955 144 500 148 963 159 738
Lønnsutgifter per elev 110 796 115 476 115 758 119 942 130 084
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,1 85,0 83,0 85,6 85,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 487 1 320 1 457 1 462 913
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 062 2 356 1 888 2 184 2 864
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no