Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tinn kommune
Kommunenr 3818
Alle grunnskoler med adresse i Tinn kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 117 706 117 748 120 757 129 635 137 232
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 28 353 26 741 28 206 30 097 32 697
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no