Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tingvoll kommune
Kommunenr 1560
Alle grunnskoler med adresse i Tingvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 101 953 121 136 129 542 132 885 140 832
Lønnsutgifter per elev 88 445 97 661 102 014 106 560 110 411
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,7 77,1 77,9 81,7 80,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 268 311 1 169 1 339 1 659
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 336 1 463 1 637 1 863 2 087
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no