Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Time kommune
Kommunenr 1121
Alle grunnskoler med adresse i Time kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 96 478 99 603 99 404 101 961 103 066
Lønnsutgifter per elev 79 978 82 915 82 784 84 250 84 641
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,5 84,3 85,0 84,1 83,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 475 516 598 747 977
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 939 851 810 1 484 1 885
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no