Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Time kommune
Kommunenr 1121
Alle grunnskoler med adresse i Time kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 99 603 99 404 101 961 103 066 108 109
Lønnsutgifter per elev 82 915 82 784 84 250 84 641 87 895
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,3 85,0 84,1 83,3 82,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 516 598 747 977 475
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 851 810 1 484 1 885 2 609
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no