Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Time kommune
Kommunenr 1121
Alle grunnskoler med adresse i Time kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 99 404 101 961 103 066 108 109 112 915
Lønnsutgifter per elev 82 784 84 250 84 641 87 895 92 692
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,0 84,1 83,3 82,5 82,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 598 747 977 475 590
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 810 1 484 1 885 2 609 2 511
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no