Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Telemark fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 135 523
Lønnsutgifter per elev 109 989
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 919
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 542
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no