Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Telemark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 113 349 119 172 124 344 129 264 135 523
Lønnsutgifter per elev 92 121 96 834 100 291 104 826 109 989
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,0 86,1 85,7 86,4 87,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 055 1 314 1 412 1 071 919
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 536 1 550 1 534 1 537 1 542
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no