Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Telemark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Telemark fylke (utgått) 113 349 119 172 124 344 129 264 135 523
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Telemark fylke (utgått) 92 121 96 834 100 291 104 826 109 989
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Telemark fylke (utgått) 85,0 86,1 85,7 86,4 87,0
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Telemark fylke (utgått) 1 055 1 314 1 412 1 071 919
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Telemark fylke (utgått) 1 536 1 550 1 534 1 537 1 542
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no