Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Telemark fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 110 987 113 349 119 172 124 344 129 264
Lønnsutgifter per elev 89 646 92 121 96 834 100 291 104 826
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 85,0 86,1 85,7 86,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 973 1 055 1 314 1 412 1 071
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 381 1 536 1 550 1 534 1 537
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no