Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke
Alle grunnskoler med adresse i Telemark fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 107 891 110 987 113 349 119 172 124 344
Lønnsutgifter per elev 86 378 89 646 92 121 96 834 100 291
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,5 83,9 85,0 86,1 85,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 885 973 1 055 1 314 1 412
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 429 1 381 1 536 1 550 1 534
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no