Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telavåg skule
Voa 16
5380 TÆLAVÅG
Org.nr 975287777
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Telavåg skule
Sund kommune 106 642 105 654 110 184 115 356 119 582
Hordaland fylke 102 618 105 806 109 806 113 475 117 571
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Telavåg skule
Sund kommune 88 236 88 151 92 415 95 096 97 486
Hordaland fylke 81 619 84 790 87 668 90 653 93 054
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Telavåg skule
Sund kommune 81,1 82,0 81,5 81,9 83,3
Hordaland fylke 80,5 81,2 81,4 82,3 82,0
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Telavåg skule
Sund kommune 377 364 360 319 126
Hordaland fylke 792 961 869 892 1 027
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Telavåg skule
Sund kommune 1 575 1 576 1 540 1 567 1 557
Hordaland fylke 1 374 1 450 1 453 1 519 1 503
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no