Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tangen skule
Vollevegen 9
6885 ÅRDALSTANGEN
Org.nr 975276252
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Årdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Tangen skule
Årdal kommune 126 796 131 720 134 364 140 272 146 577
Vestland fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Tangen skule
Årdal kommune 106 149 109 814 112 649 116 970 122 288
Vestland fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Tangen skule
Årdal kommune 86,4 86,5 88,6 86,6 85,6
Vestland fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Tangen skule
Årdal kommune 384 502 364 174 453
Vestland fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Tangen skule
Årdal kommune 1 365 2 217 1 644 1 603 1 509
Vestland fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no