Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tanem skole
Nybrottsvegen 4
7549 TANEM
Org.nr 975300072
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Tanem skole
Trondheim kommune 102 845 107 037 108 554 114 691 116 071
Trøndelag fylke 123 789 127 888
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Tanem skole
Trondheim kommune 81 493 83 676 85 180 90 434 92 643
Trøndelag fylke 97 586 101 181
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Tanem skole
Trondheim kommune 82,7 82,8 83,4 83,7 84,8
Trøndelag fylke 83,4 83,1
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Tanem skole
Trondheim kommune 524 791 817 883 705
Trøndelag fylke 1 009 1 015
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Tanem skole
Trondheim kommune 1 011 1 066 1 214 1 309 1 002
Trøndelag fylke 1 360 1 187
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no